Staré pověsti české

Alois Jirásek


 • EAN/ISBN: 9788073991715
 • Vazba: -
 • Formát: A5
 • Počet stran: 256
 • Rok vydání:
 • Vydání: 1.
 • Jazyk: čeština
 •  
 • Sklad: 9 ks skladem
KNIHA  
142,00 Kč vč. DPH
ks vložit do košíku vložit do košíku


Ukázka z díla:


Staré pověsti české


Pojďte a poslyšte pověsti dávných časů. Poslyšte o našem praotci, o předcích, jak přišli do končin naší vlasti a usadili se po Labi i po Vltavě i po jiných řekách této země.


Slyšte i, co více dochovalo se z temnoty věků, co zůstalo z báječných vypravování přešlých pokolení, jež klaněla se bohům v šeru starých hájů a jež obětovala studánkám v tichých ouvalech, jezerům i řekám i svatému, živému ohni.


Pomněme na časy těch prvních let i na to, jaká byla tenkráte tvářnost naší vlasti, nežli sem vkročilo naše plémě.


Měst nebylo, dědin jen málo a pořídku a ty jen v některých končinách, kdež se dochoval chudý ostatek dřívějších obyvatelů cizího jazyka. Půda skoro všecka odpočívala netknutá rádlem. Vše bylo pustější, divočejší, rovina, pláň i údolí.


Ohromné pralesy se černaly po horách na pomezí a ze svahů těch hor táhly se široširými pruhy na míle hluboko do země. I tam, vnitř, rozkládaly se pouště starých, temných hvozdů, mezi nimiž svítily se jasnější zelení bujné palouky s vlající hustou, vysokou trávou. Dost bylo třasovisek houpavé půdy na síru i v lesích, dost ošidných bažin křikem vodního ptactva oživených, dost tichých, černých, jako zakletých slatin, v nichž se zhlížely staré stromy ohromných kmenů s vousinatým, sivým mechem.


Lidská stopa tu byla vzácná. Zvěře však všude hojně. Nikým nehoněná, nehubená množila se, že jí sotva postačovala půda. Po černých lesích bytoval medvěd, hledaje duté kameny s medovými plásty včel, od jejichž rojů zvučely stromy.


...


 

Český prozaik, dramatik a tvůrce historického realistického románu. Studoval na pražské filosofické fakultě, poté působil jako středoškolský profesor. V květnu 1917 stál Jirásek spolu s Jaroslavem Kvapilem v čele Manifestu českých spisovatelů. Obdivoval historii, vrchol českých dějin spatřoval v husitství, vysoko hodnotil národní obrození, úpadek viděl v době pobělohorské. Jiráskovo dílo je velmi rozsáhlé, zahrnuje mytický český pravěk, české Přemyslovce, husitství, dobu pobělohorskou a národní obrození. Jeho romány se vyznačují bohatým dějem, jeho postavy však nejsou příliš psychologicky prokreslené. K významným dílům patří románová trilogie z doby husitské Mezi proudy, Proti všem, Bratrstvo, romány z doby pobělohorské Skály, Psohlavci, Skaláci, román Temno, rozsáhlý román z národního obrození F. L. Věk, dramatická trilogie Jan Hus, Jan Žižka, Jan Roháč nebo dílo z české historie pro mládež Staré pověsti české.

Zdroje:

LEHÁR, Jan. Česká literatura od počátků k dnešku. Praha: Lidové noviny, 1998. 1058 s. ISBN 8071063088.
FORST, Vladimír. Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. 2. H–L; Dodatky k LČL 1, A-G.. Sv. I, H-J. Praha: Academia, 1993. 589 s. ISBN 8020003452

 

 • Klasická literatura
 • Próza
 • Historická
vložit do košíku
142,00 Kč
Staré pověsti české
Staré pověsti české
Alois Jirásek
vložit do košíku
263,00 Kč
Temno
Temno
Alois Jirásek
vložit do košíku
90,00 Kč
Filosofská historie
Filosofská historie
Alois Jirásek

KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

Jirásek, Alois
Staré pověsti české / Alois Jirásek ; [ilustrovala Nela Vadlejchová]. -- V Tribunu EU vyd. 1. -- Brno : Tribun EU, 2008. -- 253 s. : il. -- (Knihovnicka.cz)
ISBN 978-80-7399-171-5 (brož.)

821.162.3-34 * 94(437.3)
- Česko -- dějiny
- české pověsti

821.162.3-3 - Česká próza [11]