Úvod do etiky (1. vydání)

Vasil Gluchman, Vasil Gluchman


 • EAN/ISBN: 9788073995522
 • Vazba: lepená vazba - paperback
 • Formát: A5
 • Počet stran: 178
 • Rok vydání: 2000
 • Vydání: 1.
 • Jazyk: čeština
 •  
 • Sklad: na objednávku (do 14 dnů)
KNIHA  
127,00 Kč vč. DPH
ks vložit do košíku vložit do košíku


Publikácia je určená všetkým čitateľom z radov odbornej i laickej verejnosti, poskytuje základné informácie o problematike etiky a morálky, stručný prehľad dejín etického myslenia a prezentáciu niektorých súčasných etických teórií,  ako sú utilitarizmus a konzekvencializmus, situačná etika a podobne. Veľkú pozornosť venuje autor takým problémom súčasnej etiky, ako napríklad slobodná vôľa a zodpovednosť,  mravné princípy a pravidlá, hodnoty a mravné hodnoty, etický a morálny relativizmus, sociálna etika, učiteľská etika, mravná výchova a podobne.


Množstvo faktického materiálu má byť pre čitateľa podnetom k hľadaniu vlastných odpovedí na otázky, ktoré nastoľuje súčasné filozoficko-etické myslenie vo svete. Kniha poskytuje dostatok informácií, ale aj podnetov k porovnávaniu, analýze a hodnoteniu. Má deskriptívny a informačný charakter a sprostredkúva najnovšie informácie z toho, čo sa rieši, prípadne, čím sa zaoberá etika vo svete. Súčasťou publikácie je aj Stručný slovník etiky, ktorý má slúžiť primárne študentom a sprostredkovať im základné informácie

Prof. PhDr. Vasil Gluchman, CSc. (1959) pôsobí ako profesor filozofie a etiky na Inštitúte filozofie a etiky Filozofickej fakulty PU v Prešove, kde je jeho riaditel'om, garantom študijných programov etika (vrátane doktorandského študijného programu etika) a přednáša rozličné predmety v rámci etiky. Výskumne sa orientuje na problematiku etiky sociálnych dôsledkov), dejín etiky vo svete, na Slovensku a sociálnej etiky. Absolvoval študijné pobyty vo Vel'kej Británii (1993, 1995, 1996-1997), USA (1994, 1998), Maďarsku (1999), Nemecku (2000, 2003, 2004), Rakúsku (2005) a Českej republike (2006). Vystupoval na konferenciách a kongresoch v USA, Vel'kej Británii, Indii, Číne, Kórey, Argentíne, Nemecku, Dánsku, Španielsku, Taliansku, Francúzsku, Belgicku, Turecku, Pol'sku, Maďarsku, Litve, Rumunsku, Českej republike a Slovensku. Zúčastnil sa svetových filozofických kongresov v Bostone (USA) v roku 1998, Istanbule (Turecko) v roku 2003, Dillí (India) v roku 2006 a Soule (Kórea) v roku 2008. Prednášel na univerzitách v USA, Vel'kej Británii, Fínsku, Turecku, Pol'sku, Ukrajine a Švédsku. Publikoval monografie Angažovanosť, solidarita, zodpovědnosť (1994), Etika konzekvencializmu (1995), Etika sociálnych dôsledkov a jej kontexty (1996), Človek a morálka (1997 a 2005), Etika sociálnych dôsledkov v kontextoch jej kritiky (1999), Etika a reflexie morálky (2008), Etika na Slovensku - minulosť a prítomnosť (2008), v zahraničí vydal v angličtině monografie Human Being and Morality of the Past from the Present Perspective: Picture of Morality in Slovakia in the First Half of the Twentieth Century (2007), publikoval mnohé ďalšie štúdie i odborné články doma i v zahraničí.

 

 • Učebnice a skripta
 • Humanitní vědy
vložit do košíku
127,00 Kč
Úvod do etiky (1. vydání)
Úvod do etiky (1. vydání)
Vasil Gluchman
vložit do košíku
139,00 Kč
Profesijná etika učiteľa
Profesijná etika učiteľa
Vasil Gluchman
vložit do košíku
122,00 Kč
Úvod do etiky (2. vydání)
Úvod do etiky (2. vydání)
Vasil Gluchman