Anna z Kunštátu

Josef Svátek


 • EAN/ISBN: 9788073993221
 • Vazba: -
 • Formát: A5
 • Počet stran: 222
 • Rok vydání: 2000
 • Vydání: 1.
 • Jazyk: čeština
 •  
 • Sklad: na objednávku (do 14 dnů)
KNIHA  
129,00 Kč vč. DPH
ks vložit do košíku vložit do košíku


Ilustroval Radek Čák.

Ukázka z díla

Anna z Kunštátu

1. Na Šmerhově.

Nastává krutá zima roku 1489.

Již v listopadu pokryla se země hustým sněhovým rouchem a na počátku prosince již ani spěšné vlny Vltavy se nevzpíraly mocným vazbám krutého zim­ního vládce. Spojení měst s venkovem stávalo se denně obtížnějším a proto nebylo divné, jestliže na zavátých silnicích, vedoucích ku Praze, na nichž jindy panoval tak rozmanitý ruch a život, nebylo viděti ani živé duše.

Vždyť i v Praze byly jindy lidnaté ulice neobyčejně prázdné, neboť pouze onen odvážil se mezi nesmírné spousty sněhu v ulicích a na náměstích, koho vyhá­něla od krbu nevyhnutelná potřeba.

Tehdejší pražské ulice z většího dílu dláždění ještě neznaly, aniž předkové naši se mohli těšiti jako my, šťastnější jejich potomci, z chůze po rovné a bezpečné dráze mezi domy: tehdáž poskytovaly pražské ulice bezmála téhož pohledu jako pahrbkovitá údolí mezi horami, která bývají v čas dešťů přeplněna bezmeznými kalužemi, v čas sněhu však zrádnými propastmi a závějemi.

...

Český novinář, historik a spisovatel. Vyniká vedle Zikmunda Wintra a Aloise Jiráska jako autor historických románů. Ve svých dílech bohatě využíval archivního bádání. Jakožto historik se měl možnost dostat k pramenům běžně nedostupným. I když dnes není příliš vyhledávaným autorem, ve své době patřil k autorům velice populárním. Z jeho děl můžeme zmínit třeba Paměti katovské rodiny Mydlářů (známé spíše z výboru Jany Štefánkové), Pád rodu Smiřických či Annu z Kunštátu.

Zdroje: 

LEHÁR, Jan. Česká literatura od počátků k dnešku. Praha: Lidové noviny, 1998. 1058 s. ISBN 8071063088.
MERHAUT, Luboš. Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. 4, S–Ž. Sv. I, S–T. Praha: Academia, 2008. 1089–2105 s. ISBN 9788020016706


 

 • Klasická literatura
 • Próza
 • Historická
vložit do košíku
129,00 Kč
Anna z Kunštátu
Anna z Kunštátu
Josef Svátek
vložit do košíku
224,00 Kč
Pád rodu Smiřických
Pád rodu Smiřických
Josef Svátek


KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

Svátek, Josef Anna z Kunštátu / Josef Svátek. -- V Tribunu EU vyd. 1. -- Brno : Tribun EU, 2009. -- 220 s. -- (Knihovnicka.cz)
ISBN 978-80-7399-322-1 (brož.)

821.162.3-31 * 94(437.3) - Česko -- dějiny -- 1489-1490 - české romány - historické romány
821.162.3-3 - Česká próza [11]