Pád rodu Smiřických

Josef Svátek


 • EAN/ISBN: 9788073993276
 • Vazba: -
 • Formát: A5
 • Počet stran: 460
 • Rok vydání: 2000
 • Vydání: 1.
 • Jazyk: čeština
 •  
 • Sklad: 8 ks skladem
KNIHA  
224,00 Kč vč. DPH
ks vložit do košíku vložit do košíku


Ilustrovala Martina Vybíralová.


Ukázka z díla:


Pád rodu Smiřických


I.


Před Plzní roku 1618


Psalo se 1. listopadu léta Páně 1618.


Osudný to onen rok, kterýž zahájil strašnou dobu války třicetileté, jež tak ohromné převraty nejen ve vlasti naší, ale i ve veškeré Evropě způsobila.


Avšak i léta přímo předcházející jsou pro nás Čechy neméně památnými, neboť už za nich byl základ činěn k dějům, které ke katastrofě bělohorské vedly.


Lze tudíž považovati za jednu z nejživějších a nejpestřejších dob dějin českých zajisté onu, která v sobě zahrnuje první dvě desítiletí věku sedmnáctého a působí.jaksi předehru pozdější třicetileté zhouby v Evropě Právě jako v téže době ve věku patnáctém z ohniska českého vyšel onen velký náboženský převrat, jenž později v průběhu svém celou křesťanskou Evropu rozdělil na dva nepřátelské tábory, takž i o dvě století později v Čechách vyšlehly ony plameny, které po třicet roků vířily naším dílem světa.


Osudný rok 1618 pak lze považovati za zjevné východisko událostí potom následujících, neboť v tomto roce to bylo, kdy protestantští stavové čeští proti tehdejšímu císaři Matyášovi, jakožto králi českému, a proti katolickým rádcům jeho se postavili způsobem válečným, jenž pak se stal zárodkem války třicetileté.


...


 

Český novinář, historik a spisovatel. Vyniká vedle Zikmunda Wintra a Aloise Jiráska jako autor historických románů. Ve svých dílech bohatě využíval archivního bádání. Jakožto historik se měl možnost dostat k pramenům běžně nedostupným. I když dnes není příliš vyhledávaným autorem, ve své době patřil k autorům velice populárním. Z jeho děl můžeme zmínit třeba Paměti katovské rodiny Mydlářů (známé spíše z výboru Jany Štefánkové), Pád rodu Smiřických či Annu z Kunštátu.

Zdroje: 

LEHÁR, Jan. Česká literatura od počátků k dnešku. Praha: Lidové noviny, 1998. 1058 s. ISBN 8071063088.
MERHAUT, Luboš. Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. 4, S–Ž. Sv. I, S–T. Praha: Academia, 2008. 1089–2105 s. ISBN 9788020016706


 

 • Klasická literatura
 • Próza
 • Historická
vložit do košíku
129,00 Kč
Anna z Kunštátu
Anna z Kunštátu
Josef Svátek
vložit do košíku
224,00 Kč
Pád rodu Smiřických
Pád rodu Smiřických
Josef Svátek

KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR
Svátek, Josef
Pád rodu Smiřických / Josef Svátek. -- V Tribunu EU vyd. 1. -- Brno
: Tribun EU, 2009. -- 457 s. -- (Knihovnicka.cz)
ISBN 978-80-7399-327-6 (brož.)
821.162.3-31 * 929.732 * (437.3)
- Smiřičtí ze Smiřic (rod)
- šlechtické rody -- Česko
- české romány
- historické romány
821.162.3-3 - Česká próza [11]