Úvod do teorie mezinárodní ekonomické integrace

Bohumír Zlý


 • EAN/ISBN: 9788073997199
 • Vazba: lepená vazba - paperback
 • Formát: A5
 • Počet stran: 284
 • Rok vydání:
 • Vydání: 1.
 • Jazyk: čeština
 •  
 • Sklad: 4 ks skladem
KNIHA  
173,00 Kč vč. DPH
ks vložit do košíku vložit do košíku


Publikace osvětluje řadu teoretických aspektů mezinárodní ekonomické integrace – zejména její podstatu, charakteristické rysy a formy (v I. oddílu), vymezuje stupně její rozvinutosti, hypotetické modely jejího fungování a jejich konfrontaci s realitou, či faktory, které ovlivňují efektivnost integrace (v oddílu II), účinky integrace (v oddílu III), a některé specifické okolnosti provázející integraci v rozvojových zemích, resp. v malých ekonomikách, či vlivy protiintegračních sil (v oddílu IV) a další otázky.


Základní znalosti z integrační teorie jsou nezbytně nutné pro skutečné pochopení jevů a procesů, se kterými se setkáváme v praxi integračních organizací, při analýzách jejich činností a hodnocení jejich jednotlivých kroků, jejich cílů, uplatňovaných metod a nástrojů a dosahovaných efektů. Zvládnutí základů teorie je potřebné i pro porozumění aktuálním integračním problémům (obecným i dílčím),
se kterými se setkáváme v Evropské unii (v součastnosti např. v souvislosti s důvody a průvodními jevy odmítnutí Ústavní smlouvy a potížemi s ratifikací Lisabonské smlouvy). Publikace je vstupem do složité problematiky integrační teorie a praxe a vytváří i východiska pro úvahy o perspektivách integračního úsilí většiny národů
a států světa.

 • Naučná/odborná literatura
 • Učebnice a skripta
 • Ekonomické vědy