Ropné zásoby v subsaharské Africe

Vladimír Kváča


  • EAN/ISBN: 9788073998707
  • Vazba: lepená vazba - paperback
  • Formát: A5
  • Počet stran: 270
  • Rok vydání:
  • Vydání: 1.
  • Jazyk: čeština
  •  
  • Sklad: 4 ks skladem
KNIHA  
150,00 Kč vč. DPH
ks vložit do košíku vložit do košíku


Význam ropy pro světovou ekonomiku a důležitost ekonomických aspektů mezinárodních vztahů jsou nezpochybnitelné. Pokud jde o objem produkce, spotřeby, dovozu, vývozu a ověřených zásob ropy, subsaharská Afrika nezaujímá mezi světovými regiony přední příčky. Význam subsaharské Afriky spočívá ve výrazné převaze produkce ropy nad spotřebou, v zatím relativní nerozvinutosti těžby a v tom, že zjištěné zásoby dosud nejsou pevně rozděleny mezi konkrétní ropné společnosti ani odběratelské státy. Z hlediska energetické bezpečnosti i ekonomických a souvisejících politických příležitosti se tedy subsaharská Afrika ocitá v hledačku předních světových mocností, resp. hlavních odběratelů i producentů ropy. Kromě ekonomické dimenze má ovšem ropa, zejména pak rozložení a využívání ropných nalezišť, také sociální, bezpečnostní a politické souvislosti.
Kniha Ropné zásoby v subsaharské Africe se jako jedna z prvních větších českých studií podrobně zabývá politickou ekonomií současného světového zájmu o africkou ropu. Hlavní část knihy představují případové studie sedmi hlavních vývozců ropy ze subsaharské Afriky – Nigérie, Angola, Súdán, Rovníková Guinea, Kongo, Gabon a Čad. U každé země je věnován prostor charakteristice ropného sektoru a jeho postavení v ekonomickém kontextu země, politické ekonomii země, místním elitám a hlavním trendům v zahraniční politice. V knize naleznete i kapitolu věnovanou těžebním společnostem a stručně je nastíněna pozice subsaharské Afriky v zájmech hlavních importérů africké ropy.

  • Naučná/odborná literatura
vložit do košíku
150,00 Kč
Ropné zásoby v subsaharské Africe
Ropné zásoby v subsaharské Africe
Vladimír Kváča