Profesijná etika učiteľa

Vasil Gluchman, Vasil Gluchman


 • EAN/ISBN: 9788073998271
 • Vazba: lepená vazba - paperback
 • Formát: A5
 • Počet stran: 236
 • Rok vydání: 2000
 • Vydání: 1.
 • Jazyk: čeština
 •  
 • Sklad: 3 ks skladem
KNIHA  
139,00 Kč vč. DPH
ks vložit do košíku vložit do košíku


Profesijná etika učiteľa predstavuje po prvýkrát na Slovensku a v Čechách ucelený text zaoberajúci sa otázkami učiteľskej etiky z pohľadu etiky. Cieľom publikácie je formulovať predmet skúmania učiteľskej etiky, hodnoty a princípy v kontexte etiky sociálnych dôsledkov, ktorá je metodologickým východiskom formulovania danej koncepcie učiteľskej etiky. K ďalším problémom, ktoré sú predmetom skúmania uvedenej práce patrí vývoj profesijnej etiky učiteľa nielen na Slovensku, ale i v Čechách v 2. polovici 20. storočia a kritická analýza niektorých najvýznamnejších koncepcií učiteľskej etiky. Podstatnou súčasťou práce je praktická, resp. aplikačná rovina spočívajúca v uvádzaní príkladov a reálnych, či hypotetických morálnych dilem a možných spôsobov ich riešenia vychádzajúcich predovšetkým z etiky sociálnych dôsledkov.


Publikácia slúži ako dobrá teoretická a praktická pomôcka pre odborníkov zaoberajúcich sa otázkami aplikovanej i profesijnej etiky, ako aj pedagogikou a pedeutológiou, rovnako aj pre radových učiteľov stretávajúcich sa s danými otázkami v ich rôznorodej podobe, takisto aj pre študentov pripravujúcich sa na učiteľské povolanie.


 

Prof. PhDr. Vasil Gluchman, CSc. (1959) pôsobí ako profesor filozofie a etiky na Inštitúte filozofie a etiky Filozofickej fakulty PU v Prešove, kde je jeho riaditel'om, garantom študijných programov etika (vrátane doktorandského študijného programu etika) a přednáša rozličné predmety v rámci etiky. Výskumne sa orientuje na problematiku etiky sociálnych dôsledkov), dejín etiky vo svete, na Slovensku a sociálnej etiky. Absolvoval študijné pobyty vo Vel'kej Británii (1993, 1995, 1996-1997), USA (1994, 1998), Maďarsku (1999), Nemecku (2000, 2003, 2004), Rakúsku (2005) a Českej republike (2006). Vystupoval na konferenciách a kongresoch v USA, Vel'kej Británii, Indii, Číne, Kórey, Argentíne, Nemecku, Dánsku, Španielsku, Taliansku, Francúzsku, Belgicku, Turecku, Pol'sku, Maďarsku, Litve, Rumunsku, Českej republike a Slovensku. Zúčastnil sa svetových filozofických kongresov v Bostone (USA) v roku 1998, Istanbule (Turecko) v roku 2003, Dillí (India) v roku 2006 a Soule (Kórea) v roku 2008. Prednášel na univerzitách v USA, Vel'kej Británii, Fínsku, Turecku, Pol'sku, Ukrajine a Švédsku. Publikoval monografie Angažovanosť, solidarita, zodpovědnosť (1994), Etika konzekvencializmu (1995), Etika sociálnych dôsledkov a jej kontexty (1996), Človek a morálka (1997 a 2005), Etika sociálnych dôsledkov v kontextoch jej kritiky (1999), Etika a reflexie morálky (2008), Etika na Slovensku - minulosť a prítomnosť (2008), v zahraničí vydal v angličtině monografie Human Being and Morality of the Past from the Present Perspective: Picture of Morality in Slovakia in the First Half of the Twentieth Century (2007), publikoval mnohé ďalšie štúdie i odborné články doma i v zahraničí.

 

 • Učebnice a skripta
 • Humanitní vědy
vložit do košíku
127,00 Kč
Úvod do etiky (1. vydání)
Úvod do etiky (1. vydání)
Vasil Gluchman
vložit do košíku
139,00 Kč
Profesijná etika učiteľa
Profesijná etika učiteľa
Vasil Gluchman
vložit do košíku
122,00 Kč
Úvod do etiky (2. vydání)
Úvod do etiky (2. vydání)
Vasil Gluchman