Profesijná etika učiteľa

Vasil Gluchman


 • EAN/ISBN: 9788073998271
 • Vazba: lepená vazba - paperback
 • Formát: A5
 • Počet stran: 236
 • Rok vydání: 2000
 • Vydání: 1.
 • Jazyk: čeština
 •  
 • Sklad: 6 ks skladem
KNIHA  
139,00 Kč vč. DPH
ks vložit do košíku vložit do košíku


Profesijná etika učiteľa predstavuje po prvýkrát na Slovensku a v Čechách ucelený text zaoberajúci sa otázkami učiteľskej etiky z pohľadu etiky. Cieľom publikácie je formulovať predmet skúmania učiteľskej etiky, hodnoty a princípy v kontexte etiky sociálnych dôsledkov, ktorá je metodologickým východiskom formulovania danej koncepcie učiteľskej etiky. K ďalším problémom, ktoré sú predmetom skúmania uvedenej práce patrí vývoj profesijnej etiky učiteľa nielen na Slovensku, ale i v Čechách v 2. polovici 20. storočia a kritická analýza niektorých najvýznamnejších koncepcií učiteľskej etiky. Podstatnou súčasťou práce je praktická, resp. aplikačná rovina spočívajúca v uvádzaní príkladov a reálnych, či hypotetických morálnych dilem a možných spôsobov ich riešenia vychádzajúcich predovšetkým z etiky sociálnych dôsledkov.


Publikácia slúži ako dobrá teoretická a praktická pomôcka pre odborníkov zaoberajúcich sa otázkami aplikovanej i profesijnej etiky, ako aj pedagogikou a pedeutológiou, rovnako aj pre radových učiteľov stretávajúcich sa s danými otázkami v ich rôznorodej podobe, takisto aj pre študentov pripravujúcich sa na učiteľské povolanie.


 

Prof. PhDr. Vasil Gluchman, CSc. (1959) pôsobí ako profesor filozofie a etiky na Inštitúte filozofie a etiky Filozofickej fakulty PU v Prešove, kde je jeho riaditel'om, garantom študijných programov etika (vrátane doktorandského študijného programu etika) a přednáša rozličné predmety v rámci etiky. Výskumne sa orientuje na problematiku etiky sociálnych dôsledkov), dejín etiky vo svete, na Slovensku a sociálnej etiky. Absolvoval študijné pobyty vo Vel'kej Británii (1993, 1995, 1996-1997), USA (1994, 1998), Maďarsku (1999), Nemecku (2000, 2003, 2004), Rakúsku (2005) a Českej republike (2006). Vystupoval na konferenciách a kongresoch v USA, Vel'kej Británii, Indii, Číne, Kórey, Argentíne, Nemecku, Dánsku, Španielsku, Taliansku, Francúzsku, Belgicku, Turecku, Pol'sku, Maďarsku, Litve, Rumunsku, Českej republike a Slovensku. Zúčastnil sa svetových filozofických kongresov v Bostone (USA) v roku 1998, Istanbule (Turecko) v roku 2003, Dillí (India) v roku 2006 a Soule (Kórea) v roku 2008. Prednášel na univerzitách v USA, Vel'kej Británii, Fínsku, Turecku, Pol'sku, Ukrajine a Švédsku. Publikoval monografie Angažovanosť, solidarita, zodpovědnosť (1994), Etika konzekvencializmu (1995), Etika sociálnych dôsledkov a jej kontexty (1996), Človek a morálka (1997 a 2005), Etika sociálnych dôsledkov v kontextoch jej kritiky (1999), Etika a reflexie morálky (2008), Etika na Slovensku - minulosť a prítomnosť (2008), v zahraničí vydal v angličtině monografie Human Being and Morality of the Past from the Present Perspective: Picture of Morality in Slovakia in the First Half of the Twentieth Century (2007), publikoval mnohé ďalšie štúdie i odborné články doma i v zahraničí.

 

 • Učebnice a skripta
 • Humanitní vědy
vložit do košíku
139,00 Kč
Profesijná etika učiteľa
Profesijná etika učiteľa
Vasil Gluchman