1000+ Otázok a Odpovedí o EU & EU Práve

Rastislav Funta


 • EAN/ISBN: 9788073999575
 • Vazba: lepená vazba - paperback
 • Formát: A5
 • Počet stran: 136
 • Rok vydání: 2011
 • Vydání: 1.
 • Jazyk: čeština
 •  
 • Sklad: 4 ks skladem
KNIHA  
128,00 Kč vč. DPH
ks vložit do košíku vložit do košíkuJUDr. Rastislav Funta, LL.M. je absolventom Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave (2006). V akademickom roku 2006/2007 absolvoval postgraduálne, Master of Laws (LL.M.) štúdium v ústavnom medzinárodnom a európskom práve na Andrassy Gyula Deutschsprachige Universität Budapešť (ktoré bolo realizované v spolupráci s Právnickou Fakultou Univerzity Ruprechta Karla v Heidelbergu). Od roku 2008 absolvuje doktorandské (PhD.) štúdium na Právnickej Fakulte Karlovej Univerzity v Prahe pod vedením Doc. JUDr. Pavla Svobodu, Ph.D., D.E.A. Počas svojej zahraničnej praxe (Bertelsmann AG, College of Europe Brugge/Európska Komisia) získal početné praktické skúsenosti v oblastiach Európského práva, Medzinárodného práva a Obchodného práva. Je autorem viacerých knižných publikácií ako Binnenmarktrecht (2007); 1000 otázok a odpovední o EU & EU práve (2009); 1000+ Otázok a odpovedí o EU & EU práve (2010); Abuse of Dominant position in EU & US law (2010); odborných článkov z domova i zahraničia, a účastnikom mnohých medzinárodných konferencií. Plynulo ovláda anglický, nemecký, taliansky a ruský jazyk.

 • Současná literatura
 • Naučná/odborná literatura
vložit do košíku
175,00 Kč
Abuse of dominant position in EU and U.S. law
Abuse of dominant position in EU and U…
Rastislav Funta
vložit do košíku
120,00 Kč
Freedom of Establishment of companies / La libertá di stabilimento delle societá dell´ UE
Freedom of Establishment of companies /…
Rastislav Funta
vložit do košíku
128,00 Kč
1000+ Otázok a Odpovedí o EU & EU Práve
1000+ Otázok a Odpovedí o EU & EU Práve
Rastislav Funta
vložit do košíku
148,00 Kč
Medzinárodné právo / International law / Internationales recht / Diritto internazionale / Международное право
Medzinárodné právo / International law …
Rastislav Funta
vložit do košíku
239,00 Kč
Právo európskej únie
Právo európskej únie
Rastislav Funta
vložit do košíku
166,00 Kč
Vybrané otázky medzinárodného práva veřejného a súkromného
Vybrané otázky medzinárodného práva…
Rastislav Funta