Etika sociálnych dôsledkov a hospodárska etika (so zameraním na finančný sektor)

Ján Kalajtzidis, Ján Kalajtzidis


  • EAN/ISBN: 9788026302094
  • Vazba: pevná vazba
  • Formát: A5
  • Počet stran: 212
  • Rok vydání: 2012
  • Vydání: 1.
  • Jazyk: čeština
  •  
  • Sklad: 8 ks skladem
KNIHA  
171,00 Kč vč. DPH
ks vložit do košíku vložit do košíkuMgr. Ján Kalajtzidis, PhD. (1984) ukončil štúdium v doktorandskom študijnom odbore etika na Inštitúte filozofie a etiky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Na inštitúte pôsobil ako doktorand a externý vyučujúci, zabezpečoval výučbu disciplín: Benedictus de Spinoza – Etika, George Edward Moore – Etika, John Stuart Mill – Bentham. Utilitarizmus, Teodor Münz – Listy filozofom, no predovšetkým však viedol semináre a konzultácie k problematike hospodárskej etiky, na ktorú sa výskumne orientuje. Absolvoval výskumné a študijné pobyty na Inter University Centre Dubrovnik (2011), v Centre of Applied Ethics Linköping University vo Švédsku (2009) a v komerčnej banke Vozrozhdenie v Rusku (2006). Pôsobil ako koordinátor európskeho programu pre univerzitných študentov za Slovenskú republiku (Youth forum of european university students), aktívne participoval na konferenciách a kongresoch v Belgicku, Taliansku, Chorvátsku, Poľsku. Ako spoluriešiteľ sa podieľal na medzinárodnom projekte Ethical Monitoring Public Institutions in Eastern Slovakia a riešení úloh v rámci grantov Dejiny etického myslenia na Slovensku (16. − 18. storočie) a Stav a perspektívy profesijnej etiky na Slovensku. Publikoval v kolektívnych monografiách Hodnoty v etike sociálnych dôsledkov (2011), Etika verejnej správy na (východnom) Slovensku v roku 2009 (2010) a desiatky ďalších štúdií i odborných článkov doma i v zahraničí.

  • Naučná/odborná literatura
vložit do košíku
171,00 Kč
Etika sociálnych dôsledkov a hospodárska etika (so zameraním na finančný sektor)
Etika sociálnych dôsledkov a…
Ján Kalajtzidis