Nástrahy okultnej symboliky pre súčasnú rodinu a spoločnosť v oblasti sociálneho poradenstva

Pavol Tománek


 • EAN/ISBN: 9788026307150
 • Vazba: lepená vazba - paperback
 • Formát: A5
 • Počet stran: 248
 • Rok vydání: 2014
 • Vydání: 1.
 • Jazyk: čeština
 •  
 • Sklad: 9 ks skladem
KNIHA  
247,00 Kč vč. DPH
ks vložit do košíku vložit do košíkuNarodil sa 18.05.1982 v Skalici. Študoval na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave odbor slovenský jazyk – katolícka náboženská výchova (Mgr., 2004). Pokračoval rigoróznym konaním zo slovenského jazyka a literatúry (PaedDr., 2005). V roku 2005 absolvoval postgraduálny kurz pastorálnej psychológie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. V roku 2008 získal titul PhD. v odbore pedagogika na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a v roku 2011 úspešne ukončil štúdium katolíckej teológie (Mgr.) na RKCMBF Univerzite Komenského v Bratislave. V roku 2014 získal titul PhDr. v odbore sociálna práca na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, kde sa aj habilitoval (doc., 2014).
Pracoval na štátnej i cirkevnej ZŠ ako učiteľ, katechéta a koordinátor pre výchovu k  manželstvu a zodpovednému rodičovstvu, ako aj na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity, Teologickej fakulte Katolíckej univerzity – Inštitúte bl. Jána Pavla II., Katedre pedagogiky a sociálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty UK v Bratislave.
V súčasnosti pracuje na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave ako vysokoškolský pedagóg a na ZŠ Bratislava-Vrakuňa ako katechéta. 
Zúčastnil sa zahraničných prednáškových pobytov (Erazmus) na PdF Ostravskej univerzity v Ostrave, ako aj PdF Univerzity Karlovej v Prahe.
K jeho najvýznamnejším monografiám patria: Rodinná výchova (2012); Teoretické východiská rodinnej výchovy (2012); Spoločenstvo a jeho význam vo Farnosti Bratislava – Prievoz (2012); Vybrané aspekty náboženskej výchovy (2012), Význam spoločenstva vo Farnosti Bratislava – Prievoz - Kostol sv. Vincenta de Paul (2012), Základy andragogiky a rodinnej výchovy pre sociálnych pracovníkov (2013), Andragogika – teoretické východiská (2013), Kresťansko-národné postoje v poézii Jána Hollého (2013), Diabol: Božie stvorenie? – nástrahy okultizmu a satanizmu v súčasnej spoločnosti a rodine (2013, Nástrahy okultnej symboliky pre súčasnú rodinu a spoločnosť v oblasti sociálneho poradenstva (2014). Je autorom vyše 150-tich vedeckých, odborných, ale aj populárno-náučných textov zameraných na problematiku rodiny, manželstva, výchovy, náboženstva, kultúry, sociálnej práce a pod. 
V roku 2013 dostal v rámci UniValue ocenenie Najlepší učiteľ! Nachádza sa medzi najvýznamnejšími osobnosťami Trnavského kraja v publikácii Autorské profily III. za rok 2013. Je hodnotení aj študentmi na stránke www.pindex.sk a www.univalue.sk.
Vo svojom voľnom čase sa venuje hudbe a spevu. Spolu s manželkou a deťmi  spieva v chrámovom liturgickom zbore Siloe v Borskom Mikuláši, Sonnenstrahlen a Donaustimmen (zahraničie). Venuje sa charitatívnym a dobrovoľníckym aktivitám zameraných na pomoc núdznym a postihnutým ľuďom (DePaul, Mea culpa, Domov pre každého či Útulok Matky Terézie v Bratislave).
Spolupracuje a je členom OZ HELPER, HCPT Slovakia. Je členom Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci a Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV, taktiež členom redakčných rád zahraničných časopisov: Sociálně-zdravotnícky horizont (ČR) a Przglad Nauk Stosowanych (Poľsko).
Je ženatý a má tri deti.

 • Současná literatura
 • Humanitní vědy