Přehled knih

Kategorie arrow Učebnice a skripta arrow Technické vědy

   
vložit do košíku
255,00 Kč
Construction waste management and recycling
Construction waste management and…
Sylvia Szalayová
vložit do košíku
500,00 Kč
Doprava čerstvého betónu: Efektívnosť mimostaveniskovej dopravy
Doprava čerstvého betónu: Efektívnosť…
Katarína Prokopčáková
vložit do košíku
241,00 Kč
Elektřina a magnetismus (2. aktualizované vydání)
Elektřina a magnetismus (2.…
Jiří Wojnar
vložit do košíku
600,00 Kč
Informačné modelovanie stavby ako nástroj pre efektívnu správu životného cyklu
Informačné modelovanie stavby ako…
Tomáš Funtík
vložit do košíku
229,00 Kč
Interný audit systému manažérstva kvality
Interný audit systému manažérstva…
Jozef Gašparík
vložit do košíku
255,00 Kč
Manažérstvo kvality v stavebníctve
Manažérstvo kvality v stavebníctve
Jozef Gašparík
vložit do košíku
205,00 Kč
Metodika údržby konštrukcií budov aplikáciou facility managementu
Metodika údržby konštrukcií budov…
Martin Hanko
vložit do košíku
255,00 Kč
Quality management in civil engineering
Quality management in civil engineering
Jozef Gašparík
vložit do košíku
462,00 Kč
Stavebný inžinier a prax
Stavebný inžinier a prax
Viera Somorová
vložit do košíku
380,00 Kč
Systém manažérstva environmentu
Systém manažérstva environmentu
Jozef Gašparík
vložit do košíku
300,00 Kč
The recovery and revitalization of the buldings in facility management
The recovery and revitalization of the…
Richard Matúšek
vložit do košíku
350,00 Kč
Vlhkosť a jej vplyv na životnosť stavieb
Vlhkosť a jej vplyv na životnosť stavieb
Marcel Šmotlák
vložit do košíku
352,00 Kč
Základy elektrotechniky (3. aktualizované vydání)
Základy elektrotechniky (3.…
Jiří Wojnar